chiveCount/>]
قطره
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
قطره
قالب وبلاگ

بایدازفقدان گل خونجوش بود

درفراق یاس مشکی پوش بود

یاسها یادآورپروانه اند

یاسها پیغمبران خانه اند

یاس بوی مهربانی میدهد

عطردوران جوانی میدهد

یاس مثل عطرپاک نیت است

یاس استنشاق معصومیت است

یاس راآیینه هاروکرده اند

یاس راپیغمبران بوکرده اند

یاس بوی حوض کوثرمیدهد

عطراخلاق پیمبرمیدهد

حضرت زهرادلش ازیاس بود

دانه های اشکش ازالماس بود

داغ عطریاس زهرازیرماه

می چکانیداشک حیدررابه چاه

عشق محزون علی یاس است وبس

چشم اویک چشمه الماس است وبس

اشک می ریزدعلی مانندرود

برتن زهراگل یاس کبود

گریه کن حیدرکه مقصدمشکل است

این جدایی ازمحمدمشکل است

گریه کن زیراکه دخت آفتاب

بی خبربایدبخوابددرتراب

این دل یاس است وروح یاسمین

این امانت راامین باش ای زمین

گریه کن زیراکه کوثرخشک شد

زمزم ازاین ابرابترخشک شد

نیمه شب دزدانه بایددرمغاک

ریخت برروی گل خورشید،خاک

گریه کن چون گریه ابربهار

گریه کن برروی گلهای مزار


[ شنبه 89/2/11 ] [ 1:6 عصر ] [ شقاقی ] [ نظر ]

دنیابرای تونبود

ای زیورگردنت تسمه مشک

دنیابرای تونبود....میدانم

پینه دستانت راهرروزباعلی قسمت میکردی

ودستاس تو آسمان رامی چرخاند

دنیابرای تونبود

تردیددارم خرمایی ازفدک خورده باشی

کاش میدانستم

وقتی ستارگان توراتشییع می کردند

علی

اشکهایش رابه کدام گوشه بقیع بخشید!!!!


[ جمعه 89/2/10 ] [ 12:10 صبح ] [ شقاقی ] [ نظر ]

ایام فاطمیه به بزرگ بانوئی تعلق داردکه افتخارزنان عالم است.یادآورشخصیتی است که نه تنهادرتربیت فرزندان آئین همسرداری واطاعت خدابلکه درطاعت ازولایت برهمگان نمونه بود.دردانه ی پیامبری که دردامان ملکوتی اورشدیافت ودرخانه ولایت به کمال رسید.زنی که رحم پاکش جایگاه زیست دواسوه صبروجهادامام حسن(ع)وامام حسین(ع)شدوازآن دونمونه ائمه اطهاربوجودآمدند.شخصیتی که ازجانب کتاب مقدس والهی قران کوثرگرفتوپدرباآن همه عظمت وبلندی ام ابیهایش نامید.بیائید بیائیدتادرمرگ دختری نمونه همسری بی همتامادری بزرگوارکه پروازش انسانهاراازکوثرمعطرش بی بهره ساخت بگرییم وگلهای«یافاطمه اغیثینی»رابرلبهابرویانیم.این گل گلزارنبوت وولایت چه زودپرپردستان دنیاطلبان شد.آری هموکه دستش بوسه گاه رسول خدا(ص)مهرش صفابخش قلوب اولیاء دوستیش اجررسالت خاتم الانبیاء...صورتش آماج دستهای دنیاطلبان شدوسینه پرگهرش گنجینه اسرارالهی بامیخ عداوت مجروح شدوپهلویش درمیان درودیوارپژمرده گشت.

گل تاب فشار درودیوارندارد       میخ عداوت برتن اوجاندارد                


[ پنج شنبه 89/2/9 ] [ 11:50 عصر ] [ شقاقی ] [ نظر ]

طرح شیخ بهایی

درزمان شیخ بهایی بخاطراینکه محرم ونامحرم باهم روبرونشوند درب منزلهاطوری درست شده بودکه دوکلون داشت یکی مخصوص خانمهاویکی مخصوص آقایان!اگرزن می آمدپشت درمشخص بودمردهم می آمدمشخص بودواهل خانه ازصدای درمتوجه می شدندودرمنزل رابازمی کردند.

                                   *******************

غنچه                   

       

غنچه تاغنچه است درحجاب است هیچ کس هوس چیدن انرا نمی کنداما همین که بازشدوحجاب خودراکنارزد انراخواهندچیدوقتی هم که چیدندچندروزی ممکن است درجای مناسب قرارش دهندامادیری نمی پایدکه پژمرده وپرپرمی شودوانرادرسطل زباله می ریزند.خانمهاهم تادرحجاب هستند همانندغنچه اندهیچکس دست طمع وتصرف به سوی آنهادرازنمی کنداما همین که این حجاب راکنارگذارندمورد طمع دیگران واقع خواهند شد.

 

                              ***********************

عصاره گل نجابت

 عصاره ی گلهای عالم تبدیل به عطرمی گرددودرشیشه ی دربسته نگاهداری میشود.اگردرشیشه ی عطربازبماند عطرش می پردواگرکسی باحجاب وپوشش عطرعفاف خودراحفظ نکندازارزش واعتبار می افتد.

                                 *********************

خودفراموشی

هوشیار باشیم که دامهای فریب جاذبه های گناه آنتن های وسوسه گروفیلم هاوسی دی های دجال گونه ایمان وعفاف مارانربایند.خدافراموشی خودفراموشی رادر پی دارد.

                                 ********************

 باغبانی حیا

اگراز عفونت مرداب رنج می بریداگرازبی فروغی دلهاوکوچه هاوخیابانها درهراسید دربوستان زندگی گلی بکاریدوبجای دشنام به تاریکی چراغی روشن کنید وبجای نفرین به مرداب وخارستان گلستان معطر بسازید. هردخترباایمان وبا حجاب وپاک ونجیب که تربیت کنید گامی برای خشکاندن مرداب برداشته ایدو ظلمت راشکسته اید.

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ پنج شنبه 89/2/2 ] [ 4:47 عصر ] [ شقاقی ] [ نظر ]

رسول اکرم(ص):

هردینی منشی داردومنش اسلام حیاست.          منتخب میزان الحکمه/ص173

کسی که دیده های او عفیف باشداوصافش نیکوخواهدبود.       وسائل الشیعه/ج14/ص22

محصول پاکدامنی قناعت است.            میزان الحکمه/ج6/ص363

 

 

 


[ جمعه 89/1/27 ] [ 12:23 صبح ] [ شقاقی ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ
آرشیو مطالب
امکانات وب

تبادل لینک

فروش بک لینک
لوگوی دوستان
 

پیوند دوستان